امروز:

13 اسفند 1402 11:42 ب.ظ

سومین کنفرانس ملی مطالعات و یافته های نوین در مهندسی مکانیک و برق

سمت

نام و نام خانوادگی

وابستگی سازمانی

ریاست کنفرانسدکتر سید محمدرضا حسینی علی آبادمدیرعامل شرکت فناوری و مهندسی پرتو صنعت طلایی ، موسس و مدیر استارتاپ ایتوک، استاد مدعو دانشگاه های شهرستان نوشهر و چالوس، مدیر و صاحب چند برند تجاری، کارآفرین و مشاور سازمانی
دبیر کمیته علمی و داوریدکتر سید فخرالدین طاهرزاده موسویانمدیرعامل شرکت تجهیز صنعت نگین پاسارگاد ، رئیس مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی تجهیز صنعت نگین پاسارگاد ، مدیر کلینیک مشاوره کسب و کار استان خوزستان
دبیر کمیته اجرایی  
دبیر شورای سیاستگذاری