امروز:

13 اسفند 1402 9:43 ب.ظ

سومین کنفرانس ملی مطالعات و یافته های نوین در مهندسی مکانیک و برق

شماره های تماس : 

۰۹۳۳۳۴۹۸۱۲۶ – ۰۹۳۶۱۵۷۸۲۱۰

پست های الکترونیک جهت برقراری ارتباط :

tsp_eng_tech_co@yahoo.com

taherzadeh.res@gmail.com

info@confnashr.ir

پژوهشگر معزز، از طریق فرم ذیل نیز می توانید با ما در ارتباط باشید.